DAMIEFA BASISSCHOOL

De Damiefa School vormde ooit het hart van Dabwe Town. Hierin is het levenswerk van Tonia's ouders het meest zichtbaar. Mineke Foundation heeft zich als doel gesteld de school te heropenen. Maar dat vergt een uitgebreide renovatie van de 11 lokalen, het kantoor en de veranda. Voor de renovatie zijn een goede en betrouwbare stroomvoorziening, stromend water en een goede beveiliging van primair belang. Daarna kan het opleiden van de leerkrachten beginnen. Mineke Foundation werft op dit moment fondsen voor de renovatie.

Onze ambitie is dat door voorzieningen als onderwijs, een internetcafé en een aula, de Damiefa School weer het centrum van activiteiten voor Dabwe Town wordt, een plek wordt waar kinderen en volwassenen samenkomen. Op termijn zal Damiefa school opnieuw kleuter- en basisonderwijs bieden en alfabetiseringcursussen voor jongeren en volwassenen. 

 

DONEER NU EN STEUN DIT PROJECT

 

 

Joomla Templates by Joomla51.com