Onze visie

De Republiek Liberia is als land zwaar getraumatiseerd door de twee burgeroorlogen (1989-1996 en 1999-2003). Het grootste gedeelte van de bevolking is jong – gemiddelde leeftijd 18 jaar – slecht opgeleid en niet in staat om zelf in het levensonderhoud te voorzien. Er zijn veel NGO’s actief in Liberia, die de armoede proberen te bestrijden door het stimuleren van landbouw e.d. De bevolking is door de jarenlange oorlogen en de corruptie, onrechtvaardigheid en machtsmisbruik erg argwanend ten opzichte van buitenstaanders in het algemeen en ten opzichte van officiële instanties zoals de overheid en NGO's in het bijzonder.

Mineke Foundation gelooft in de kracht van een kleinschalige, pragmatische en lokale aanpak. Wij bieden goed basisonderwijs (Damiefa school in Dabwe Town) voor kinderen en vakgericht onderwijs en coaching op het gebied van ondernemersvaardigheden voor volwassenen. De volwassenen educatie trekt vooral gedreven en talentvolle jonge volwassenen, waaronder relatief veel vrouwen. Wanneer zij succesvol zijn, kunnen zij anderen inspireren hetzelfde te doen en zo een positieve kracht in de gemeenschap te zijn.

Mineke Foundation streeft naar rechtvaardigheid, veiligheid en zelfredzamheid voor Dabwe Town en de tien andere gemeenschappen in het Gardnersville district. Zo kan het “waardesysteem” van corruptie, onrechtvaardigheid en machtsmisbruik worden vervangen door eerlijk handelen, veiligheid en rechtvaardigheid.

Een goede (vak)opleiding gecombineerd met de juiste economische inzichten en vaardigheden is hiervoor de basis en zorgt ervoor dat de inwoners zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het verbeteren van hun kwaliteit van leven. Zo krijgen de inwoners van het Gardnersville district weer vertrouwen in zichzelf en in elkaar. Een positieve, proactieve en zelfredzame gemeenschap heeft een positieve uitwerking op de samenleving waarvan zij deel uitmaakt en vormt de basis voor een breed gedragen mentaliteitsverandering.

Onze Missie

Wij streven naar de transformatie van Dabwe Town en het Gardnersville district tot een veilige, rechtvaardige en zelfredzame regio in Liberia. Om dit te bereiken stimuleren wij jonge mensen om een vak te leren, zodat zij zelf in hun levenonderhoud te voorzien en een eigen bedrijf te starten. Door goed onderwijs en het stimuleren van ondernemerschap, gecombineerd met het geven van het goede voorbeeld en het aanmoedigen, corrigeren en motiveren van jonge talenten uit de gemeenschap zullen uiteindelijk nieuwe leiders opstaan, die zelf de beweging en positieve verandering zullen voortzetten.

Joomla Templates by Joomla51.com